Col.laboració ciutadana

Formes de col•laboració o participació dels ciutadans

  • Prestantajuda material o personal sigui necessari si hi requerit.
  • Mitjançant les comunicacions que dirigeixin i les informacions que participin a la Guàrdia Civil relacionades amb la seguretat ciutadana.
  • Mitjançant la formulació de queixes i suggeriments.
  • A través de les Juntes de Seguretat constituïdes.
  • Mitjançant la participació en Consells, Meses, Seminaris o Fòrums de debat.
  • Mitjançant l'expressió de les seves opinions en les enquestes que es realitzin.
  • A través de les activitats socials que afavoreixin la integració i la convivència

Si desitja col•laborar de forma anònima amb la Guàrdia Civil pot utilitzar també un formulari per comunicar qualsevol tipus d'informació que consideri d'interès per a la seva seguretat.

 Formulari anònim de col•laboració amb la Guàrdia Civil


Correu electrònic de col•laboració ciutadana

sugerencias@guardiacivil.org


 

Des d'aquesta pàgina, a través del menú de navegació esquerre, pot col•laborar amb la Guàrdia Civil en la localització de:

Buscats per la justícia

Fotografies de persones que es troben fugides de la justícia per la comissió de diferents delictes (terrorisme, delinqüència comuna). Des d'aquesta secció s'ofereix la possibilitat de comunicar qualsevol dada sobre les mateixes.

Desapareguts

Fotografies de persones que es troben desaparegudes. S'ofereix la possibilitat de filtrar la cerca de la persona per un terme, o a través de la localitat de residència.

Obres d'art sostretes

Selecció de fotografies dels objectes artístics robats que no han estat recuperats. S'ofereix la possibilitat de col•laborar per localitzar-los, a través d'un filtre de cerca per frase o terme.