Cooperació Internacional

Misiones internacionalesEl món global en el qual vivim implica que cada dia sigui més important l'acció exterior de l'Estat. En l'àmbit del Ministeri de l'Interior, aquesta acció exterior es veu reflectida fonamentalment en tres àmbits:

  • Cooperació amb altres policies o organismes internacionals.
  •  Suport a l'acció del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació (MAEC).
  •  Participació operacions de gestió de crisi.

La Guàrdia Civil posseeix unes característiques i capacitats que la fan idònia per assumir aquestes responsabilitats. El seu caràcter policial, la preparació dels seus membres i el convenciment que la seguretat interior d'un país comença més enllà de les seves fronteres, fa que cada vegada sigui més nombrosa la presència de guàrdies civils fora del nostre territori.

Aquesta presència té el seu reflex en la participació permanent de membres del Cos en organismes internacionals on es prenen decisions, tant a nivell europeu com en l'àmbit de Nacions Unides, es defineixen iniciatives o es dissenyen estratègies en l'àmbit de la seguretat.

També és freqüent trobar-se guàrdies civils cooperant braç a braç amb altres forces policials en operacions contra el terrorisme, la immigració irregular o el crim organitzat.

En l'àmbit del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació, la Guàrdia Civil dona suport a l'acció de l'Estat reforçant la seguretat d'ambaixades en països d'alt risc, destacant consellers i agregats d'interior com a suport a les Ambaixades, al mateix temps que faciliten la cooperació policial. També es duen a terme accions en suport d'iniciatives de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (d'ara endavant AECID).

Finalment, el seu doble caràcter policial i militar, fa del Cos de la Guàrdia Civil una eina idònia per ser desplegada fora de les nostres fronteres en suport a missions de gestió de crisi, tant amb caràcter militar com a civil, o humanitàries, on es reflecteix una vegada més la seva vocació benemèrita de la qual ens sentim orgullosos tots els que formem part d’aquest Cos.


null