Medi ambient

Des d'aquesta secció podrà obtenir informació sobre els guàrdies civils específicament dedicats a la conservació de la natura i medi ambient, dels recursos hidràulics, de la riquesa cinegètica, piscícola i forestal.En concret sobre la creació i antecedents, la missió general i les comeses fonamentals, l'organització i estructura, així com el desplegament territorial del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA).

Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA)

Història

Funciones de la Guardia Civil, En el medio ambienteLa Guàrdia Civil sempre ha treballat per garantir el compliment de les normes relatives a caça, pesca i conservació de boscos.

Al 1876 mitjançant Reial Ordre de 7 de juny, el Cos assumeix l'acompliment del servei de seguretat i policia rural i forestal. Aquesta nova missió comprenia funcions de protecció de muntanyes públiques, prevenció d'incendis, impedir aprofitaments clandestins de recursos i altres.

La Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat encomana a la Guàrdia Civil vetllar per la conservació de la natura i el medi ambient. En conseqüència, l'Ordre General nº 72 de 21 de juny de 1988 crea el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA), com a resposta especialitzada de la Guàrdia Civil al mandat constitucional de garantir el dret dels ciutadans a gaudir d'un medi ambient adequat així com el deure de conservar-lo.

Missió

La missió del SEPRONA és vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de la natura i al medi ambient, dels recursos hidràulics, així com de la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i qualsevol altra relacionada amb la natura.

D'aquesta manera s'encarrega de la protecció de sòl, aigua i atmosfera, de la sanitat animal i de la conservació d'espècies de flora i fauna. El Servei lluita a més contra abocaments i contaminació del medi ambient, el comerç il•legal d'espècies protegides, activitats cinegètiques i de pesca irregulars, defensa dels espais naturals, la prevenció, investigació i extinció d'incendis.

Organització i estructura

El Servei de Protecció de la Natura compta al seu Òrgan Central amb la Unitat Central Operativa Mediambiental (UCOMA), que dóna suport a les unitats territorials en operacions d'especial importància.

A nivell provincial el Servei compta amb:

  • Oficina Tècnica:

    Coordina i dóna suport a les altres unitats provincials.

  • Equips de Protecció de la Natura:

    Són les unitats encarregades de la detecció, quantificació i investigació de les agressions al medi ambient

  • Patrulles de Protecció de la Natura:

    Els correspon la prevenció, vigilància i denúncia de qualsevol agressió al medi ambient.Constitueixen les Unitats bàsiques de protecció mediambiental, i desenvolupen la seva funció tant en l'àmbit rural com urbà, els correspon la prevenció, vigilància i denúncia de qualsevol agressió al medi ambient.

El desplegament territorial es complementa amb els Destacaments desplegats en els Parcs Nacionals, i que en l'actualitat corresponen amb els de: Doñana, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Ordesa i Monte Perdido, Sierra Nevada, Garajonay, Timanfaya, Caldera de Taburiente i Monfragüe.


null