Seguretat vial

En aquesta secció podrà obtenir informació dels guàrdies civils dedicats específicament a la seguretat vial. En concret sobre la creació i antecedents, la missió general i les comeses fonamentals, l'organització i estructura, així com el desplegament territorial de les Unitats de l'Agrupació de Tràfic.

Agrupació de Tràfic

Historia

Funciones de la Guardia Civil, Seguridad VialEl 10 d'abril de 1845, un any després de la creació de la Guàrdia Civil, el propi Duque de Ahumada, el seu fundador, va expressar en una circular interna la seva preocupació per la vigilància dels Camins Reials.

Mitjançant Decret de 22 de febrer de 1929, del Ministeri d'Obres Públiques, va crear el Cos de Vigilants de Camins, amb missions sobre Circulació, Transport i Policia de Carreteres.

Després de diversos antecedents normatius, el 1934 es va promulgar el primer Codi de la Circulació, que va constituir el text legal regulador de tot el relatiu al tràfic rodat.

Per Llei de 8 de març de 1941 es va crear un nou Cos, denominat Policia Armada i de Transit i es va suprimir el Cos de Vigilants de Camins.

En la dècada de 1950, s'inicia a Espanya el “boom” automobilístic i es fa necessari disposar d'unes forces específicament dedicades a la vigilància de la circulació.

La Llei 47/1959 de 30 de juliol, sobre regulació de la competència en matèria de tràfic al territori nacional, atribueix la funció de vigilància de carreteres i vies públiques al Cos de la Guàrdia Civil. Conseqüentment la Direcció General, mitjançant Ordre General nº 32 de data 26 d'agost de 1959, crea l'Agrupació de Transit de la Guàrdia Civil.

Missió

L'Agrupació de Tràfic té com a missió la vigilància, regulació, auxili i control del transit i del transport, així com garantir la seguretat de la circulació en les vies interurbanes.

Aquesta missió es tradueix en:

  • Protecció i auxili usuaris de les vies públiques.
  • Vigilància i disciplina del trànsit i transporten vies interurbanes i travessies, així com la denúncia de les infraccions a les normes de circulació.
  • Investigació i instrucció de les diligències per accidents de trànsit.
  • Vigilància del compliment de la normativa sobre transports per carretera.

Organització i estructura

L'Òrgan Central de l'Agrupació de Tràfic compta per exercir la seva comesa amb la Prefectura d'Operacions, de Recursos Humans i de Recursos Materials. Disposa a més de l'Escola de Tràfic, encarregada de formar al personal que ha de prestar el seu servei en l'Agrupació.

Desplegament territorial

A excepció de Catalunya i el País Basc, on les competències en matèria de tràfic estan transferides a les respectives Comunitats Autònomes, les Unitats de l'Agrupació de Tràfic es divideixen en els següents graons:

  • Sector:Li correspon la coordinació i inspecció dels serveis en l'àmbit d'una o més Comunitats Autònomes.
  • Sub-sector: Corresponent-li la planificació, execució i coordinació dels serveis en l'àmbit provincial.
  • Destacament: La seva funció és l'execució del servei en una part de la xarxa viària provincial.

 


null