Delinqüència informàtica

En aquesta secció podrà obtenir informació sobre els guàrdies civils dedicats a la lluita contra la delinqüència organitzada i els delictes per Internet i altres mitjans telemàtics. En concret sobre la creació i antecedents, la missió general i les comeses fonamentals, l'organització i estructura, així com el desplegament territorial de la Unitat Central Operativa (UCO) i dels Grups de Delictes Telemàtics (GDT).

Grup de delictes telemàtics (GDT), lluita contra el Ciber-delicte

Història

Funciones de la Guardia Civil, Delincuencia informaticaEl Grup de Delictes Telemàtics va ser creat per investigar, dins de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, tots aquells actes delictius que es cometen a través de sistemes de telecomunicacions i mitjançant les tecnologies de la informació. Al 1996, quan les investigacions sobre delictes informàtics van començar a adquirir especial rellevància, es va veure la necessitat de crear un Grup específicament destinat a perseguir aquesta classe de delinqüència constituït per agents que unissin a la seva preparació en investigació criminal una bona formació informàtica.

A mitjans de 1999, atès que el camp d'actuació s'havia ampliat als fraus al sector de les telecomunicacions, es va adoptar una terminologia més en consonància amb la realitat, passant a anomenar-se Departament de Delictes d'Alta Tecnologia (DDAT).

Al 2000, es produeix una major especialització dels seus membres, estructurant-se a les àrees delictives de pornografia infantil, fraus i estafes, propietat intel•lectual i delictes de hacking, d'acord amb el Conveni de Ciberdelinqüència del Consell d'Europa, en el qual participa personal de la Guàrdia Civil com a experts policials.

És al 2003 quan la Unitat adquireix el seu nom actual: GRUP DE DELICTES TELEMÀTICS (GDT) es creen a nivell provincial els Equips d'Investigació Tecnològica (EDITI).

Des de l'any 2002, la Guàrdia Civil organitza anualment un Fòrum Iberoamericà de Trobada de Ciber-policíes (FIEC), que s'ha constituït en un referent de col•laboració internacional entre unitats de lluita contra la delinqüència informàtica a nivell llatinoamericà i nexe d'unió amb altres fòrums a nivell europeu.

Missió

  • Dur a terme investigacions relacionades amb la delinqüència informàtica i els fraus en el sector de les telecomunicacions bé per iniciativa pròpia, a requeriment de les Autoritats Judicials o per denúncia dels ciutadans.
  • Detecció de delictes informàtics a la Xarxa (patrulles cibernètiques).
  • Donar supòrt a les investigacions de la resta de les Unitats de la Guàrdia Civil.

Organització i estructura

El Grup de Delictes Telemàtics (GDT) s'integra en la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Els Equips d'Investigació Tecnològica (EDITI) s'enquadren en les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, desplegades a nivell provincial.


null