Serveis públics essencials

En aquesta secció podrà obtenir informació dels guàrdies civils que presten servei en la protecció i seguretat d'infraestructures, xarxes de serveis essencials i edificis públics. En concret sobre la creació i antecedents, la missió general i les comeses fonamentals, l'organització i estructura, així com el desplegament territorial.

Unitat de Protecció i Seguretat, protegir instal•lacions i edificis públics

Història

Funciones de la Guardia Civil, Protección edificios públicosDes de la seva creació al 1844 la Guàrdia Civil ha tingut com a missió vetllar per la seguretat pública, la protecció dels ciutadans, els seus drets i els seus béns, funció que ha vingut exercint al llarg de la història. La Constitució Espanyola de 1978 encomana a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i per tant a la Guàrdia Civil, la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de les persones i garantir la seguretat ciutadana.

Missió

Protecció i vigilància de xarxes de serveis públics essencials, vies de comunicació terrestres, costes i fronteres, ports, aeroports, establiments penitenciaris, edificis públics i aquells centres i instal•lacions que pel seu interès així ho requereixin.

Organització i estructura

La protecció de la xarxa de serveis públics essencials, així com la d'edificis públics és competència de les unitats territorials de la Guàrdia Civil.

A Madrid, donada la concentració d'òrgans de les Administracions Públiques i de representacions diplomàtiques, aquesta missió està encomanada a una unitat específica, la Unitat de Protecció i Seguretat (UPROSE).