Coneix a la Guàrdia Civil

01_ORIS_Atención-Ciudadana

La Guàrdia Civil és un Cos de Seguretat Pública de naturalesa militar i àmbit nacional que forma part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

El seu origen es remunta al 28 de març de 1844 quan, per Reial Decret, es crea la Guàrdia Civil com “un cos especial de força armada d'Infanteria i Cavalleria”, amb “la denominació de Guàrdies Civils”. Si desitja conèixer la història de la Guàrdia Civil consulti la Secció d'Història.

Depèn del Ministeri de l'Interior pel que fa a serveis, retribucions, destins i mitjants, del Ministeri de Defensa pel que fa a ascensos i missions de caràcter militar.

A més, atén les necessitats del Ministeri d'Hisenda relatives a Resguard Fiscal de l'Estat, i vetlla pel compliment de les normes i reglaments relacionats amb els diferents òrgans de l'Administració Central, l'Autonòmica i la Local.

És rellevant assenyalar la relació amb el Ministeri de Justícia (Jutges, Tribunals i Ministeri Fiscal) en la tasca de policia judicial, amb el Ministeri de Medi Ambient i Mitjà Rural i Maríen les funcions pròpies de protecció de la natura, així com la relació entre l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i l'organisme autònom Prefectura Central de Trànsit,, tot això a l'empara de les missions encomanades a la Guàrdia Civil en la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

La missió principal de la Guàrdia Civil serà garantir la protecció dels ciutadans enfront dels actes delictius que puguin amenaçar-los, assegurar el compliment de les lleis duent davant la justícia a tot el que les incompleixi, defensar el lliure exercici dels drets i les llibertats i preservar la seguretat ciutadana.

Així mateix, és missió de la Benemèrita l'atenció i auxili als ciutadans mitjançant la col•laboració amb els serveis de Protecció Civil, la vigilància del trànsit, protecció de la natura, rescat i ajuda en muntanya i mar territorial i, en resum, qualsevol actuació que derivi en el socors, ajuda i protecció del ciutadà.

Dirigeix els seus esforços amb la finalitat de ser un cos de seguretat proper al ciutadà i un referent per qualitat, versatilitat i disponibilitat, inspirant-se en principis i valors de naturalesa personal que, a causa de la seva dedicació contínua al servei del ciutadà, es constitueixen en senyal d'identitat de l'Institut.

Desplegats en tot el territori nacional, amb més de 2000 instal•lacions i un nombre d'efectius que supera els 80.000; és aquest potencial humà, les dones i homes que componen l'Institut Armat, el que fa possible el compliment de la tasca encomanada, per al que la Institució tracta de dotar-se també dels mitjans materials més adequats.
 


null