Fàbriques i dipòsits d'explosius

A continuació s’ofereix un breu resum de la informació que pot obtenir a través del menú de navegació esquerre:

  • Director de fàbriques d'explosius:

Tràmits per sol•licitar l'autorització per a la conformitat al nomenament de director d'una fàbrica d'explosius.

  • Fàbriques i tallers d'armes:

Tràmits per sol•licitar l'autorització especial per a l'establiment, modificació, trasllat i canvi de titularitat de les fàbriques d'armes i dels tallers que fabriquin peces fonamentals o components essencials acabats d'armes de la 1ª,2ª i 3ª categories.

  • Vigilància en dipòsits d'explosius:

Tràmits per sol•licitar l'autorització de substitució de la vigilància humana en dipòsits comercials i de consum, via aprovació Pla de Seguretat Ciutadana.