Mesures de seguretat i alarma

A continuació s’ofereix un breu resum de la informació que pot obtenir a través del menú de navegació esquerre:

  • Seguretat en tallers de pirotècnia:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'autorització de les mesures d'alarma dels tallers de pirotècnia.

  • Seguretat en armeries:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'aprovació de mesures de seguretat en armeries.

  • Seguretat en tallers de reparació d'armes:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'autorització de mesures de seguretat en tallers de reparació d'armes.

  • Seguretat en instal•lacions esportives:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'autorització de mesures de seguretat en instal•lacions esportives (federacions i associacions).