Plans de seguretat i emergència

A continuació s’ofereix un breu resum de la informació que pot obtenir a través del menú de navegació esquerre:

  • Emergència en transport d'explosius:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'autorització de l'aprovació dels plans d'emergència en transport d'explosius.

  • Instal•lacions d'explosius:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'aprovació plans de seguretat ciutadana d'instal•lacions d'elaboració i emmagatzematge d'explosius.

  • Transports d'explosius i cartutxeria:

Tràmits a seguir per sol•licitar l'autorització per a l'aprovació dels plans de seguretat de transports d'explosius i cartutxeria metàl•lica.