El control de les armes

A continuació s'ofereix un breu resum de la informació que pot obtenir a través del menú de navegació esquerre:


Classificació de les armes

  • S'especifica les categories de les armes tenint en compte les seves característiques, grau de perillositat, destí o utilització.
  • Es defineix que s'entén per armes de guerra, armes inutilitzades i armes prohibides.

 Autoritzacions que emparen les armes

  • Es facilita informació sobre els requisits necessaris per a l'obtenció de les llicències d'armes B, C, D, E i F.
  • S'ofereix informació sobre altres autoritzacions per a la tinença i ús d'armes: targetes d'armes, llibre de col•leccionistes.
  • Es faciliten els temaris per superar les proves de capacitació per a l’obtenció de les llicències D, E, AEM i C.


Revista de les armes

  • Es facilita informació sobre la periodicitat amb que s'han de passar les revistes de les armes


Proves per a llicències

 

  • S'indica les proves i exercicis de capacitació necessaris per a l'obtenció de les llicències D, E, AEM i C.

 


Página 1 de 1
1