Armes i explosius

En aquesta pàgina podrà consultar tot el relacionat amb els següents temes:

 

    Control de les armes

 • Llicències i autoritzacions d'armes.
 • Classificació de les armes reglamentades.
 • Proves per a l'obtenció de les llicències i               revista de les armes.

   Altres tràmits d'armes

 • Informació i models sobre diferents tràmits.
 • Autorització a menors, canvi de domicili,          cessió temporal, etc.
 • Instal•lacions de tir, taxes i transferències.

    Cartutxeria i pirotècnia

 • Autorització de recarrega de cartutxeria metàl•lica.
 • Catalogació, classificació i transport de cartutxeria.
 • Artefactes pirotècnics i classificació.

    Fàbriques i dipòsits d'explosius

 • Nomenament de director de fàbrica d'explosius.
 • Autorització especial per a fàbriques d'armes i tallers.
 • Substitució de vigilància humana en dipòsits.

    Importació d'explosius, cartutxeria i ...

 • Importació de matèries reglamentades

    Seguretat en instal•lacions

 • Seguretat en tallers de pirotècnia.
 • Seguretat en armeries.
 • Seguretat en tallers de reparació d'armes.
 • Seguretat en Instal•lacions esportives.

    Plans de seguretat i emergències

 • Pla d'emergència en transports d'explosius.
 • Pla de seguretat en instal•lacions d'explosius.
 • Pla de seguretat en transport d'explosius.

    Subhastes

 • Condicions de les subhastes d'armes.
 • Calendaride les quals es té previst realitzar.

    Formularis

Models de sol•licitud en PDF per poder realitzar els tràmits d'armes.