Per als turistes

Al carrer

 • Tingui cura quan vagi a una entitat bancària i retiri diners. En sortir asseguri's que no li segueixen.
 • Eviti xocs amb altres persones o que se li acostin massa. Desconfiï dels oferiments al carrer per netejar-li una taca o si li diuen que li ha caigut qualsevol cosa. Pot ser que aprofitin l'oportunitat per robar-li la cartera.
 • No perdi de vista les seves pertinences. Dugui les bosses sempre tancades i ben subjectes. En el cas de dur telèfons mòbils, carteres o altres objectes a les butxaques de pantalons o jaquetes, subjecti bé les seves pertinences i no les perdi de vista. Guardi els seus diners i objectes de valor en butxaques interiors o en llocs no accessibles.
 • Eviti portar grans quantitats de diners i pagar amb bitllets grans.
 • Guardi el seu passaport a l'hotel i, preferentment, a la caixa forta.
 • Anoti les dades d'identificació dels objectes de valor que posseeixi i guardi'ls: l'objecte, la marca, el model i el nombre de sèrie o fabricació. Indiqui'l a l'hora de formular la seva denúncia.
 • Desconfiï de les persones que li ofereixen el canvi de moneda més econòmic. Acudeixi sempre a establiments autoritzats de canvi.

052-Oficina-de-Atención-al-CiudadanoAmb el cotxe

 • Els ciutadans de la Unió Europea poden circular amb el seu vehicle lliurement per tots els països de la mateixa. Un permís de conduir obtingut en un país de la Unió és vàlid en tots els Estats membres. A Espanya l'edat mínima per conduir és de 18 anys, però per llogar un cotxe les companyies solen exigir 20 anys d'edat.
 • La carta verda no és necessària per circular pel territori de la Unió, però haurà de dur amb vostè la documentació que acrediti que està assegurat.
 • És necessari l'ús del cinturó de seguretat tant en els seients davanters com en els de darrera.
 • L'ús del telèfon mòbil mentre es condueix està prohibit en tot el territori de la Unió.
 • Si pensa conduir no consumeixi alcohol o drogues.
 • Respecti els senyals de trànsit i especialment els que indiquen la velocitat màxima.


Enlaces de interés

 • Si vol obtenir informació bàsica en relació amb els requisits d'entrada a Espanya, els visats i les disposicions principals en matèria de nacionalitat, premi aquí per accedir a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.
 • Si vol consultar les recomanacions de viatge per països, de la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació,premi aquí per accedir. 

Página 1 de 1
1