Guardes Rurales

Procediments relatius a la gestió dels Guardes Rurales i les seves especialitats

  • Proves d'accés a Guardes Rurales i les seves especialitats.
  • Autorització dels Centres de Formació dels Guardes Rurales i les seves especialitats.
  • Acreditació dels professors dels Centres de Formació dels Guardes Rurales i les seves especialitats.

Les competències citades es porten a terme pelServei de Protecció i Seguretat (SEPROSE) de la Guàrdia Civil.
 


Página 1 de 1
1