Colaboración cidadá

Esta canle non atende denuncias, en caso de URXENCIA ou EMERXENCIA chame ao teléfono 062 ou 112.

Se desexa colaborar de forma anónima coa Guardia Civil pode utilizar os seguintes formularios anónimos de colaboración:

 

 

Formas de colaboración ou participación dos cidadáns

  • Prestando axuda material ou persoal cando sexa necesario ou lles sexa requirido.
  • Mediante as comunicacións que dirixan e as informacións que participen á Garda Civil relacionadas coa seguridade cidadá.
  • Mediante a formulación de queixas e suxestións, conforme ao previsto nesta Carta.
  • A través das Xuntas de Seguridade constituídas.
  • Mediante a participación en Consellos, Mesas, Seminarios ou Foros de debate.
  • Mediante a expresión das súas opinións nas enquisas que se realicen.
  • A través das actividades sociais que favorezan a integración e a convivencia.