O aire

 Nesta sección poderá obter información sobre os gardas civís especializados no manexo de medios aéreos. O seu labor principal é o apoio ás unidades da Garda Civil para mellorar a súa capacidade operativa. En concreto sobre a creación e antecedentes, a misión xeral e os cometidos fundamentais, a organización e estrutura, así como o despregamento territorial do Servizo Aéreo da Garda Civil.

Servizo Aéreo

Historia

Funciones de la Guardia Civil, En el aire

Desde a creación en 1973 do seu Servizo de Helicópteros, a Garda Civil veu empregando medios aéreos en múltiples servizos.
En resposta ás necesidades que foron aparecendo desde a súa creación, o Servizo Aéreo foise dotando de helicópteros capaces de desenvolver misións de rescate, vixilancia, seguridade e transporte. Recentemente, dispón tamén de avións de vixilancia ao lonxe. Ademais o Servizo dispón dunha eficiente estrutura de medios de apoio en terra.
A Garda Civil tamén participa na seguridade do transporte aéreo para o que dispón das unidades de Seguridade de Aeroportos e instalacións aeronáuticas.
O Servizo Aéreo ten polo tanto encomendadas misións heteroxéneas; por un lado, o apoio desde o aire ás unidades do corpo, e por outro, a seguridade de instalacións, pasaxeiros, e equipaxes do transporte aéreo civil.

Misión

Correspóndelle a organización, emprego e mantemento dos medios de voo cos que conta a Garda Civil e ademais:
 • Colaboración coa autoridade xudicial no ámbito da súa competencia.
 • Asesoramento en materia de policía administrativa no ámbito aeronáutico a outras unidades do corpo.

Organización e estrutura

O Servizo Aéreo articúlase nun órgano central e unidades periféricas. Correspóndelle ao órgano central do Servizo Aéreo: a Xefatura do Servizo, o mantemento de aeronaves, a planificación de servizos, a coordinación das súas unidades e a formación dos  seus tripulantes. Para isto conta con:
 • Xefatura
 • Grupo de Ensino
 • Grupo de Mantemento
 • Unidades de Helicópteros
 • Unidade de Ala Fixa (avións).

Despregamento Territorial

Funciones de la Guardia Civil, En el aire

O Servizo Aéreo da Garda Civil conta con bases en:
 • A Coruña
 • León
 • Oviedo
 • Logroño
 • Huesca
 • Valencia
 • Baleares
 • Murcia
 • Málaga
 • Sevilla
 • Rota (Cádiz)
 • Tenerife
 • Fuerteventura
Actualmente ten despregados dos destacamentos en Mauritania.
Para o labor diario do Servizo Aéreo cóntase cos seguintes medios:
 • Helicópteros:  modelos BO-105, BK-117,  EC-135.
 • Avións: modelo CN-235.  

null