loita antiterrorista

Nesta sección poderá obter información sobre os gardas civís que están especialmente capacitados para a detención de elementos terroristas e a execución de operacións que entreñen gran risco. En concreto sobre a creación e antecedentes, a misión e os labores fundamentais, a organización e estrutura, así como o despregamento territorial do Grupo de Acción Rápida (GAR).

Grupo de Acción Rápida (GAR)

Creación e historia

Os antecedentes da Unidade hai que situalos en abril de 1978 coa creación da Unidade Antiterrorista Rural (UAR) instruída na Escola Militar de Montaña e Operacións Especiais de Xaca -con ao redor de 40 compoñentes-. Sobre a base desta Unidade crearíase o Grupo Antiterrorista Rural (GAR) cunha entidade superior aos 500 especialistas, pasándose a denominar, tras diversas denominacións, a actual de Grupo de Acción Rápida (GAR).

O GAR desprégase no País Vasco e Navarra en febreiro de 1980 para combater o aumento de actividade terrorista, superando así as carencias que tiña a Garda Civil na loita contra organizacións terroristas no medio rural.

Misión xeral

Misión específica:
 • A loita contra elementos terroristas.
 • A execución de operacións que entrañe gran risco e requira unha resposta rápida.
Misión prioritaria:
 • A loita contra o terrorismo de ETA en apoio das Unidades Territoriais do País Vasco e Navarra, así como da Xefatura do Servizo de Información.
 • A execución de operacións que entrañe gran risco e requira unha resposta rápida en apoio das Unidades Territoriais.
 • Constitúe unha reserva especializada a disposición do Director Xeral para a actuación, dentro da súa misión específica, dentro e fóra do territorio nacional.
 • Unidade de apoio en materia NRBQ.

No desenvolvemento destas misións o GAR participou en BOSNIA I HERZEGOVINA, KOSOVO, AFGANISTÁN, XERUSALÉN, HAITÍ, LÍBANO, etc.

Os labores máis peculiares do GAR son os seguintes:
 • Dispositivos operativos reactivos
 • Recoñecementos de zona
 • Protección e Seguridade
 • Agardas
 • Observatorios
 • Cercos
 • Intervención en lugares habitados

Organización e estructura

O GAR depende da Unidade de Acción Rural (UAR) e relaciónase funcionalmente coas Unidades onde presta servizo, particularmente, coas Unidades Territoriais do País Vasco e Navarra.

Estrutúrase en Xefatura e catro Compañías. Na Xefatura encóntranse os órganos de mando e apoio; dentro destes últimos sitúase o Negociado de Formación que é o encargado de manter a instrución permanente de todos os compoñentes da Unidade e elaborar a súa doutrina de emprego.

As Compañías desenvolven permanentemente a súa actividade no País Vasco e Navarra, alternando con períodos de instrución e descanso.

A Fracción de Acción Rápida (FAR), é a Unidade que se constitúe de forma específica para a realización dos servizos extraordinarios fóra e dentro do territorio nacional, entendéndose como servizos ordinarios os que realizan o Grupo na loita contra o terrorismo no País Vasco e Navarra.

Despregamento Territorial

O GAR ten a súa base en Logroño, as Compañías encóntranse concentradas habitualmente nas tres provincias vascas e Navarra, onde prestan apoio noutras misións solicitadas polos Xefes das Unidades Territoriais.


null