Museo

O Museo da Garda Civil está encadrado no Servizo de Estudos Históricos da Sede Central da Garda Civil, cale Guzmán El Bueno núm. 110 de Madrid, CP. 28003.

A dirección do museo exércea un Coronel da Garda Civil, auxiliado por un Oficial como Xefe do Negociado, un Suboficial como encargado e varios Gardas Civís en activo, coas funcións de mantemento e vixilancia.

Nos aspectos técnicos será auxiliado por un Oficial Facultativo, co labor de Conservador sobre a base da súa formación específica.

Os primeiros indicios e escritos nos que se reflicte a inquietude de recompilar obxectos de marcado carácter histórico relacionados coas actividades da Garda Civil, datan do ano 1914 (desaparecerá en 1936 con motivo da Guerra Civil), se ben sería a principios de 1982, cando por iniciativa do entón Director Xeral, Excelentísimo Señor Teniente General, D José Luis Aramburu Topete, se inician os labores para a creación do actual Museo da Garda Civil.

O museo créase por Orde Xeral do Corpo, núm. 15, de 23 de xuño de 1982 e é inaugurado o día 12 de outubro de 1982, por Su Majestad el Rey de España, D. Juan Carlos I de Borbón.

Os fondos que forman o museo foron achegados ou depositados ben por entidades públicas ou privadas ou polas distintas Unidades do Corpo, todos os cales están vinculados dalgún xeito ás vicisitudes e historia da Garda Civil dende a súa creación ata os nosos días. Todo iso ocupa unha superficie total de 350 metros cadrados, distribuídos en catro salas principais denominadas:

  • Bandeiras
  • Sala de armas
  • Sala de uniformes e manequíns
  • Sala de obxectos variados e dioramas.

Uniformes Armas Banderas Bronces

Dioramas Objetos varios Obra pictórica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través do menú de navegación esquerdo pode acceder ás galerías temáticas onde encontrará fotografías dalgúns dos fondos do museo


null