Municións e pirotecnia

A continuación ofrécese un breve resumo da información que pode obter a través do menú de navegación esquerdo:

 • Municións:
  • Sistema de catalogación, clasificación e transporte da municións.
  • Tramites para a autorización de recarga e venda de municións metálica
  • Autorización de recarga de municións a coleccionistas.
  • Autorización de recarga de cartuchería a coleccionistas.
  • Centros de cursos de recarga de municións.
  • Transporte de municións para particulares.
 • Artificios pirotécnicos:

Que son os artificios pirotécnicos? E cal é a súa clasificación?