O control das armas

A continuación ofrécese un breve resumo da información que pode obter a través do menú de navegación esquerdo:


Clasificación das armas:

  • Especifícanse as categorías das armas tendo en conta as súas características, grao de perigosidade, destino ou utilización.
  • Defínese que se entende por armas de guerra, armas inutilizadas e armas prohibidas.


Autorizacións que amparan as armas:

  • Facilítase información sobre os requisitos necesarios para a obtención das licenzas de armas B, C, D, E e F.
  • Ofrécese información sobre outras autorizacións para a tenza e uso de armas: tarxetas de armas, libro de coleccionistas.
  • Facilítanse os temarios para superar as probas de capacitación para obtención das licenzas D, E, AEM e C.


Revista das armas

  • Facilítase información sobre a periodicidade coa se deben pasar as revistas das armas


Probas para licenzas:

 

  • Indícanse as probas e exercicios de capacitación necesarios para a obtención das licenzas D, E, AEM e C.

 


Página 1 de 1
1