Teléfonos de emerxencia

Agente de la Guardia Civil atendiendo una llamada de emergencia

 

A Garda Civil está dedicada dentro e fóra do territorio español a protexer as persoas e intereses nacionais, o que require establecer unha forma de contactar rápida e directa coa Institución.

Isto lógrase a través das liñas telefónicas prioritarias e exclusivas para a comunicación de situacións de emerxencias, das formas que a continuación se indican:


 062

 • No número 062, a través do cal lle atenderemos directamente, as 24 horas do día, os 365 días do ano. 
  • Unha vez recibida a emerxencia nesta liña telefónica, por parte da Garda Civil mobilízase tanto a persoal deste Corpo como os recursos necesarios para a atención da súa emerxencia.
  • Se vostede non ten claro se a emerxencia é competencia da Garda Civil, póñase en contacto connosco, atenderémoslle e, no seu caso, comunicaremos a incidencia ao corpo que teña competencia sobre ela.
  • En caso de perigo inminente para as persoas ou os bens, pode pedir auxilio á Garda Civil, que aínda que non sexa competente, lle atenderá inmediatamente ata que o corpo policial que deba actuar estea en condicións de prestarlle o auxilio pertinente.

A Garda Civil é competente para atender as emerxencias. Competencias da Garda Civil, pulse aquí para consultar. 

112

 • No número 112, sendo este un número único de asistencia ante calquera tipo de emerxencia:
  • Sanitaria [ambulancia].
  • De extinción de incendios [bombeiros].
  • Salvamento ou seguridade cidadá [Policía e Garda Civil].
 •  Tras a comunicación a esta liña dunha emerxencia, mobilízanse e coordínanse, de xeito illado ou en conxunto, os recursos sanitarios, policiais (Corpo Nacional de Policía, Garda Civil, Policías Autonómicas e Policía local), recursos de extinción de incendios, rescate e protección civil, co fin de atender as distintas emerxencias acontecidas e demandadas.

 

 Tarifas de los teléfonos de emergencia 062 y 112.