Consellos de Seguridade

 

O contido desta sección foi elaborado pola Garda Civil, non obstante os consellos non teñen carácter vinculante ningún, son simplemente unhas recomendacións sobre diferentes contextos e situacións.