na montaña

Consellos para moverse pola montaña con seguridade

52_ORIS_Serv_Cinologico

Un porcentaje muy alto de los accidentes que ocurren en montaña se deben a fallos humanos que casi siempre son evitables. Las principales causas de los accidentes son el desconocimiento del medio, circunstancias meteorológicas cambiantes, la inexperiencia, así como la sobreestimación de las capacidades propias.

Hay ciertas causas impredecibles como el mal tiempo, avalanchas, etc. que son inevitables aunque pueden ser mitigadas con una adecuada prevención.

 


 

Rescate en Montaña, Prevenciones y actuaciones en caso de accidente

Prevenciones y actuaciones en caso de accidenteConsellos para previr accidentes ou mitigalos

 • Conozca el terreno, de ser posible hágase acompañar por expertos.
 • Acuda en grupo a la montaña pues es peligroso ir solo. Se aconseja un mínimo de 3 personas para moverse en montaña.
 • Procúrese conocimientos de vida y movimiento en montaña: pueden ser adquiridos en los Grupos y Clubes de Montaña que organizan cursos y salidas guiadas.
 • Cuente con equipo suficiente y adecuado a la actividad: siempre hay un equipo mínimo que debemos llevar independientemente de las condiciones meteorológicas (ropa interior de repuesto, prendas de abrigo, gafas, gorra, impermeable, cantimplora, brújula o GPS y cartografía).
 • Mantenga un entrenamiento físico adecuado: el esfuerzo de una ascensión no termina en la cumbre ya que a veces los descensos son tan exigentes como la propia subida. Debemos dosificar nuestras fuerzas. Guarde fuerzas para el regreso. Nunca tenga prisa en la montaña. Si es preciso, hay que saber renunciar. Elija una actividad razonable: no afronte actividades para las que no se encuentra preparado.
 • Informe a los familiares, o bien a las autoridades correspondientes, de los itinerarios o rutas, así como los horarios que piensa seguir.
 • Infórmese de las condiciones meteorológicas: busque la predicción del tiempo más local y más reciente posible.
 • Atienda a la señalización existente, especialmente la de peligro, y respete las prevenciones que se marcan en cada caso.
 • Lleve un medio de comunicación eficaz: teléfono móvil con los números de los puestos de la Guardia Civil más cercanos memorizados en la agenda o el número 062 de los Centros Operativos de Servicios de la Guardia Civil. En muchos macizos de montaña es válida también una emisora con la frecuencia de la Red de Emergencia de Protección Civil (146, 175 MHz.)
 • Procure adquirir conocimientos básicos en primeros auxilios.

46_ORISConsellos para a práctica do descenso de barrancos

 • En primeiro lugar debemos contar cunha predición meteorolóxica fiable. Unha tormenta na conca de recepción do barranco mentres esteamos dentro aumentará o caudal de auga de forma repentina, o cal pode arrastrarnos ou bloquearnos no descenso.
 • Obter información sobre o barranco que imos descender (horarios, dificultade, perigos, desniveis, material necesario) e se son necesarias técnicas que non dominamos.
 • Identificar correctamente as vías de escape do barranco por se é necesario abandonalo por cambio das condicións meteorolóxicas ou por outra circunstancia.
 • Algúns barrancos están en cursos de auga con presas que poden ser abertas a horas regulares. Debemos informarnos sobre este aspecto por se se evacúa auga da presa mentres estamos no barranco.
 • Nunca debemos progresar sós por un barranco. Ao igual que en montaña o número mínimo ha de ser de tres, máxime se non dispoñemos de cobertura de teléfono móbil, o cal neste medio é moi frecuente.
 • Utilizaremos roupa isotérmica (neoprenos) e mesmo en verán e con calor levaremos a peza superior de manga longa na nosa saca.
 • Equiparémonos con casco, calzado axeitado, arnés e cabos de ancoraxe, descensor e mosquetóns de seguridade e levaremos un asubío e unha navalla por se fosen necesarios.
 • A corda coa que nos internaremos no barranco deberá ter unha lonxitude do dobre do descenso de maior desnivel que teñamos que facer. Ademais procuraremos levar unha corda suplementaria de socorro.
 • Comprobaremos todos os puntos de ancoraxe dos que vaiamos a descender e levaremos no noso equipo material de instalación (burilador, spits, placas e cordinos) por se estes non teñen a consistencia axeitada.
 • Non realizaremos saltos a pozas sen verificar que estas están libres de obstáculos ou se forman correntes de auga perigosas. Dunha tempada a outra, pozas que sabiamos que estaban libres de obstáculos poden ter acumulado pedras.
 • Establecer un código de sinais entre os membros do grupo para poder comunicarse entre o ruído da corrente de auga.


Consellos en caso de accidente

Se a pesar de todos estes consellos finalmente se produce un accidente, é importante cando se lle dá aviso ao grupo de rescate comunicar os seguintes datos:

 • Que aconteceu?
 • Cando aconteceu?
 • Onde aconteceu?
 • Estado en que se atopa a vítima
 • Localización o máis exacta posible do lugar
 • Meteoroloxía da zona
 • Persoal dispoñible para axudar o grupo de rescate
 • Material de que se dispón
 • Facilitar todos os teléfonos do persoal que se atopa coa vítima para contactar

Resgarda a vítima e proporciónalle os primeiros auxilios.

Se se vai facer uso do helicóptero, limpa a zona de obxectos que poidan saír voando e engancharse ao rotor. O material que levamos connosco, ben sexa esquís, bastóns, cordas, mochilas etc. debe de estar en todo momento ao noso alcance, suxeito e ordenado.

Se non estás seguro pero queres realizar a actividade, contrata un guía profesional.


Página 1 de 1
1