Taboleiro de anuncios

Probas selectivas competencia da Garda Civil

A través desta páxina poderá consultar a información das probas selectivas competencia da Garda Civil (convocatorias activas, aspirantes convocados aos exames, aspirantes excluídos, aspirantes declarados aptos, datas dos exames, etc. ), referente aos seguintes procesos:

  • Incorporación á Escala de Cabos e Gardas da Garda Civil. 

  • Acceso a Garda Particular de Campo e as súas Especialidades.

  • Obtención da habilitación de Instrutores de Tiro do persoal de Seguridade Privada.Licitacións

De igual forma o submenú de navegación esquerdo dispón dun enlace externo á páxina Web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, Sección da Plataforma de Contratación do Estado, onde se pode consultar a información sobre as licitacións publicadas dentro do ámbito da Garda Civil.Poxas de armas

Ofrécese tamén nesta sección, a través do apartado "Poxas", a información actualizada sobre as poxas de armas organizadas polas Intervencións de Armas da Garda Civil, que se encontran pendentes de celebración.Cursos e Seminarios

No submenú desta páxina "Cursos e Seminarios" encontrará a información sobre cursos e seminarios organizados pola Garda Civil sobre diferentes temáticas.


Página 1 de 1
1