Herritarren laguntza

Kanal hau ez da salaketez arduratzen, URGENTZIARIK edo LARRIALDIRIK egotekotan 062 edo 112 telefonoetara dei dezan.

Guardia Zibilari lagundu nahi badio era anonimoan kolaborazioko hurrengo formulario anonimoak erabil ditzake:

 

Herritarren elkarlan edo parte hartzeko erak

  • Laguntza materiala edo pertsonala emanez behar denean edo eskatzen dietenean
  • Guardia Zibilari jakinarazten dizkioten herritarren segurtasunari lotutako jakinarazpenen eta informazioen bidez.
  • Kexa eta iradokizunak eginez, Karta honetan ezarritakoari jarraituz.
  • Eratutako Segurtasun Batzordeen bidez.
  • Kontseilu, Mahai, Seminario edo Eztabaida-foruetan parte hartuz.
  • Egiten diren inkestetan haien iritziak adieraziz.
  • Integrazio eta elkarbizitza laguntzen dituzten gizarte ekintzen bidez.