Jakin Guardia Zibilak

01_ORIS_Atención-Ciudadana

Guardia Zibila militar izatezko eta estatuko esparruko Segurtasun Publikoko Kidegoa da. Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoetan barne dago.
 
Jatorria 1844ko martxoaren 28an kokatzen da, Errege Dekretuaz Guardia Zibila “Infanteria eta Zalditeriako indar armatuaren kidego berezi” gisa sortzen zenean,  “Guardia Zibilak izenaz”. Guardia Zibilaren historia ezagutu nahi baduzu, Historia atala kontsultatu.
 
Barne Ministerioaren menpe dago zerbitzu, ordainketa, destino eta baliabideei dagokienenez, eta Defentsa Ministerioaren menpe maila-igoera eta eginkizun militarrei dagokienez.
 
Gainera, Ogasun Ministerioaren beharrez arduratzen da Estatuko Babes Fiskalean eta Administrazio Zentral, Autonomiko eta Tokikoaren erakundeei lotutako arauak eta arautegiak betetzen direla zaintzen du.
 
Nabarmentzekoak dira Justizia Ministerioarekin polizia judizialaren jardueretan (Epaileak, Auzitegiak eta Ministerio Fiskala) eta Ingurumen eta Landa- eta Itsaso-ingurune Ministerioarekin natura babesteko berariazko funtzioetan dituen harremanak, bai eta Guardia Zibilaren Trafikoko Elkarte eta Trafikoko Buruzagitza Zentral erakunde autonomoaren arteko harremana ere, hau dena hau Segurtasun eta Indar eta Kidegoei buruzko martxoaren 13ko 2/1986 Legeak Guardia Zibilari emandako eginkizunen babesean.
 
Guardia Zibilaren eginkizun nagusia mehatxa ditzaketen delituzko ekintzetatik herritarren babesa bermatzea izango da, legeak betetzen direla bermatzea horrela egiten ez dutenak justiziaren aurrean eramanez, eskubideak eta askatasunak aske erabiltzea begiratzea eta herritarren segurtasuna babestea.
 
Halaber, Benemeritoaren eginkizuna da herritarrentzako arreta eta laguntza Babes Zibileko zerbitzuekin lan eginez, trafikoaz arduratzea, natura babestea, mendiko eta estatuko itsasoko salbamendua eta laguntza eta, hitz gutxitan esanda,  herritarraren sorospen, laguntza eta babesa xede duen edozein jarduera.
 
Esfortzu guztiek herritarrengana segurtasun kidego hurbila eta kalitate, aldartetasun eta erabilgarritasunarenagatik adierazlea izatea dute helburu. Inspirazioa hartzen du Institutuaren identitatearen ezaugarri bilakatu diren printzipio eta balore pertsonaletan, herritarrentzako etengabeko zerbitzuan egoteagatik.
 
Lurralde nazional osoan zabalduta, 2000 baino instalazio gehiago eta 80.000 baino gorako efektiboen kopurua ditu; giza indar honek, Institutu Armatua osatzen duten gizon-emakumeek, agindutako lana betetzea ahalbidetzen du eta horretarako Instituzioa baliabide material egokienez ere hornitzen saiatzen da.

 


null