Arma eta lehergaiak

Orrialde honetan honako gai hauei lotutako guztia kontsulta dezakezu:

 

    Armak kontrolatzea

 • Arma-lizentziak eta baimenak.de armas.
 • Arma erregelamenduen sailkapena.
 • Arma-lizentziak lortzeko eta ikuskatzeetarako probak.

   Beste armei buruzko izapide batzuk

 • Izapideei buruzko informazioa eta inprimakiak.
 • Adingabekoentzako baimena, helbidearen aldatzea,
  aldi baterako lagapena, etab.
 • Tiro-instalazioak, tasak eta transferentziak.

    Kartutxoak eta piroteknia

 • Metalezko kartutxoak berriz kargatzeko baimena.
 • Kartutxoen katalogazioa, sailkapena eta garraioa.
 • Tresna piroteknikoak eta sailkapena.

    Lehergailu-lantegiak eta gordetegiak

 • Lehergailu-lantegiko zuzendaria izendatzea.
 • Arma-lantegi eta tailerretarako baimen berezia.
 • Gordetegietan giza-zaintza ordezkatzea.

Lehergailuak, kartutxoak eta piroteknia inportatzea

 • Erregelamendutako gaiak inportatzea

    Instalazioetako segurtasuna

 • Piroteknia-tailerretako segurtasuna.
 • Armategietako segurtasuna.
 • Armak konpontzeko tailerretako segurtasuna.
 • Kirol instalazioetako segurtasuna.

    Segurtasun eta larrialdi-planak

 • Lehergailuen garraioetako larrialdi-plana.
 • Lehergailuetako instalazioetako segurtasun-plana.
 • Lehergailuen garraioetako segurtasun-plana.

    Enkanteak

 • Arma-enkanteen baldintzak.
 • Egiteko dauden egutegia.

    Formularioak

PDF Eskabide inprimakiak armei lotutako izapideak egiteko.