Legeria
  • Abenduaren 28ko Genero-indarkeriaren aurkako Babes integraleko Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoa.
  • Irailaren 29ko herritarren segurtasun, etxeko indarkeria eta atzerritarren gizarteratzeari buruzko neurri zehatzei buruzko 11/2003 Lege Organikoa,.
  • Etxeko indarkeria eta genero-indarkeriari buruzko Guardia Zibil Kidegoaren Unitateen jarduerari buruzko uztailaren 31ko 1/2008 ARAU TEKNIKOA.
  • Etxeko indarkeriaren kaltedunak Babesteko Agindua jartzeko PROTOKOLOA.
  • Maiatzaren 25ko 660/2007 Errege Dekretua, martxoaren 5ko 355/2004 Errege Dekretua aldatzen duena, non etxeko indarkeriaren kaltedunak babesteko Erregistro zentrala arautzen den, Erregistro zentralean dagoen informaziora sartzekoari dagokionez.
  • Maiatzaren 23ko 738/1997 Errege Dekretuan bilduta daude, (EAO 126zk, 97-05-27), non indarkeria delituen eta sexu-askatasunaren kontrako kaltedunentzako laguntzetako Araudia onartzen den.