Medi ambient

Des d'aquesta secció podrà obtenir informació sobre els guàrdies civils específicament dedicats a la conservació de la natura i medi ambient, dels recursos hídrics, de la riquesa cinegètica, piscícola i forestal.En concret sobre la creació i antecedents, la missió general i les comeses fonamentals, l'organització i estructura, així com el desplegament territorial del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA).

Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA)

Si está interesado en conocer las campañas, las actuaciones y las notas de prensa del SEPRONA de la Guardia Civil puede hacerlo en:

Història

Funciones de la Guardia Civil, En el medio ambienteLa Guàrdia Civil sempre ha treballat per garantir el compliment de les normes relatives a caça, pesca i conservació de boscos.

Al 1876 mitjançant Reial Ordre de 7 de juny, el Cos assumeix l'acompliment del servei de seguretat i policia rural i forestal. Aquesta nova missió comprenia funcions de protecció de muntanyes públiques, prevenció d'incendis, impedir aprofitaments clandestins de recursos i altres.

La Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat encomana a la Guàrdia Civil vetllar per la conservació de la natura i el medi ambient. En conseqüència, l'Ordre General nº 72 de 21 de juny de 1988 crea el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA), com a resposta especialitzada de la Guàrdia Civil al mandat constitucional de garantir el dret dels ciutadans a gaudir d'un medi ambient adequat així com el deure de conservar-lo.

Missió

La missió del SEPRONA és vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de la natura i al medi ambient, dels recursos hídrics, així com de la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i qualsevol altra relacionada amb la natura.

D'aquesta manera s'encarrega de la protecció de sòl, aigua i atmosfera, de la sanitat animal i de la conservació d'espècies de flora i fauna. El Servei lluita a més contra abocaments i contaminació del medi ambient, el comerç il•legal d'espècies protegides, activitats cinegètiques i de pesca irregulars, defensa dels espais naturals, la prevenció, investigació i extinció d'incendis.

Organització i estructura

El Servei de Protecció de la Natura compta al seu Òrgan Central amb la Unitat Central Operativa Mediambiental (UCOMA), que dóna suport a les unitats territorials en operacions d'especial importància.

A nivell provincial el Servei compta amb:

  • Oficina Tècnica:

    Coordina i dóna suport a les altres unitats provincials.

  • Equips de Protecció de la Natura:

    Són les unitats encarregades de la detecció, quantificació i investigació de les agressions al medi ambient

  • Patrulles de Protecció de la Natura:

    Els correspon la prevenció, vigilància i denúncia de qualsevol agressió al medi ambient.Constitueixen les Unitats bàsiques de protecció mediambiental, i desenvolupen la seva funció tant en l'àmbit rural com urbà, els correspon la prevenció, vigilància i denúncia de qualsevol agressió al medi ambient.

El desplegament territorial es complementa amb els Destacaments desplegats en els Parcs Nacionals, i que en l'actualitat corresponen amb els de: Doñana, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Ordesa i Monte Perdido, Sierra Nevada, Garajonay, Timanfaya, Caldera de Taburiente i Monfragüe.


null