Informació Institucional

A continuació es detalla breument el contingut que pot consultar a través del menú de navegació esquerre:

Coneix a la Guàrdia Civil

 • Origen del Cos.
 • Dependència ministerial i relacions.
 • Missió principal i desplegament d'efectius.

   Quan dirigir-se a la Guàrdia Civil

 • Competència funcional i territorial.
 • Competències exclusives.

Estructura i Organització

 • Director General.
 • ÒrgansCol•legiats i Òrgans de Suport
 • Organització central i perifèrica d'Unitats. 

Missions

 • Missions com a Cos de Seguretat de l'Estat.
 • Missions genèriques de la Guàrdia Civil.
 • Altres competències de la Guàrdia Civil.

Funcions

 • Especialistes de la Guàrdia Civil.
 • Diferents situacions i ambients de treball.
 • Creació, comeses, organització i desplegament.

Ser Guàrdia Civil

 • Carrera professional i Escales del Cos
 • Sistema d'Ensenyament.
 • Centres de Formació.

Consell de la Guàrdia Civil

 • Creació, representants i associacions.
 • Finalitats del consell.
 • Oficina d'Atenció al Guàrdia Civil.

Cooperació internacional

 • Història de la Guàrdia Civil en missions internacionals.
 • Organisme Internacionals.
 • Suport a l'acció exterior.
 • Gestió de crisi.

Gestió Estratègica

 • Què és la Mapa Estratègic?.
 • Quadre de Comandament Integral.
 • Reflex en la Guàrdia Civil i benefici.

Activitats Institucionals

 • Audiències Institucionals
 • Reunions Institucionals
 • Actes Institucionals

Identitat corporativa

 • Naturalesa militar del Cos i vocació de Servei dels seus membres.
 • Títol de "Benemèrita" .
 • Imatge corporativa.

In memoriam

 • Homenatge a aquells que van caure en acte de servei.
 • Vídeo de "La Mort no és el final".

Història

 • Inicis, La Fundació i La Consolidació.
 • El Sexeni Revolucionari, La Restauració Monàrquica i el Regnat d'Alfonso XIII.
 • La 2ª República, La Guerra Civil, El Franquisme, etc.

Museu

 • Secció de fotografies del fons documental de la Guàrdia Civil.
 • Uniformes, armes, banderes, etc.

Telèfons i adreces

 • Adreces postals de les Unitats.
 • Telèfons de les casernes.

Quaderns de la Guàrdia Civil

Des d'aquesta Secció podrà consultar la publicació "Quaderns de la Guàrdia Civil" , en la qual s'aborden temes relacionats amb la seguretat i la delinqüència, així com sol•licitar la subscripció a aquests quaderns.