Telèfons d'emergència

Agente de la Guardia Civil atendiendo una llamada de emergencia

 

La Guàrdia Civil està dedicada dins i fora del territori espanyol a protegir a les persones i interessos nacionals, el que requereix establir una forma de contactar ràpida i directa amb la Institució.

Això s'assoleix a través de les línies telefòniques prioritàries i exclusives per a la comunicació de situacions d'emergències, de les formes que a continuació s'indiquen:


 062

 • Al número 062, a través del qual li atendrem directament, les 24 hores del día, els 365 dies de l'any. 
  • Una vegada rebuda l'emergència en aquesta línia telefònica, per part de la Guàrdia Civil es mobilitza, tant a personal d'aquest Cos com els recursos necessaris per a l'atenció de la seva emergència.
  • Si vostè no té clar si l'emergència és competència de la Guàrdia Civil, posi's en contacte amb nosaltres que li atendrem i si s’escau comunicarem la incidència al cos que tingui competència sobre ella.
  • En cas de perill imminent per a les persones o els béns, pot demanar auxili a la Guàrdia Civil, que encara que no sigui competent, li atendrà immediatament fins que el cos policial que hagi d'actuar estigui en condicions de prestar-li l'auxili pertinent.

Competències de la Guàrdia Civil, premi aquí per consultar.  

112

 • Al número 112, sent aquest un número únic d'assistència davant qualsevol tipus d'emergència:
  • Sanitària [ambulància].
  • D'extinció d'incendis [bombers]
  • Salvament o seguretat ciutadana [Policia i Guàrdia Civil]).
 •  Després de la comunicació a aquesta línia d'una emergència, es mobilitza i coordina de manera aïllada o en conjunt, els recursos sanitaris, policials (Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policies Autonòmiques i Policia local), recursos d'extinció d'incendis, rescat i protecció civil, amb la finalitat d'atendre les diferents emergències ocorregudes i demandades.

 

 Tarifas de los teléfonos de emergencia 062 y 112.