Prevenció de robatoris en domicilis

Recomanacions generals

 • Comprovi que portes i finestres estan ben tancades.
 • Tanqui la porta sempre amb clau, no només de cop, ja que així poden obrir-se fàcilment.
 • Instal·li al seu habitatge una porta blindada. Si la seva porta no és blindada, procuri que tingui, almenys, dos punts de tancament, i que no existeixi buit entre la porta i el sòl. Reforci la part de les frontisses amb pivots d'acer i angles metàl·lics que impedeixin fer palanca a la porta. Instal·li espieres panoràmiques.
 • Valori la possibilitat d'instal·lar dispositius electrònics d'alarma.
 • No deixi mai les claus amagades a la bústia, tests, caixa de comptadors, etc., ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres.
 • No deixi les persianes completament tancades, és un signe evident d'absència.
 • Si viu fora del nucli urbà un bon enllumenat exterior i un gos, convenientment ensinistrat, són útils mesures de dissuasió.
 • No dormi amb les finestres obertes si no disposa de mesures de seguretat.
 • Deixi roba estesa en cas d'absències que no siguin molt llargues.
 • No desconnecti totalment l'electricitat. El timbre de la porta desconnectat és un indici d'absència.
 • No deixi diners, joies ni objectes valuosos al domicili.
 • No deixi objectes de cert valor a terrasses sense tancament.
 • Anoti el número de sèrie dels electrodomèstics, aparells de fotografia, vídeo i similars.
 • Fotografiï les joies i altres objectes valuosos.

EMUME-016

 • No comenti la seva absència ni la seva durada amb desconeguts, ni deixi missatges avisant de la mateixa al contestador.
 • En absències llargues demani a un veí que col·labori amb vostè per mitjà de la recollida del correu, comprovació de l'estat de l'habitatge, encès ocasional d'alguna llum, connexió de ràdio o el televisor, etc. Deixi un telèfon perquè li localitzin en cas d'emergència.
 • No obri mitjançant el porter automàtic a desconeguts. Compromet la seva seguretat i la dels seus veïns. Els venedors, operaris de serveis d'aigua, electricitat, gas, tenen obligació d'acreditar-se i vostè pot verificar-lo telefònicament. Si en la targeta de l'empleat figura un número que no és l'oficial, desconfiï.
 • Faci una bona elecció dels empleats de servei domèstic. Si aquestes persones han tingut accés a les claus d'entrada a l'habitatge, al cessar en els seus serveis, canviï els panys.
 • En places de garatge comunitàries, on el tancament de la porta s'acciona per mitjà d'un temporitzador, esperi fins que s'hagi tancat per evitar que alguna persona aprofiti per entrar.
 • No concerti cites a l'habitatge amb persones desconegudes, especialment si el contacte s'ha establert mitjançant telèfon, Internet, o altre mitjà que faciliti l'anonimat.
 • Davant la presència de marques a les portes o portals, o sorolls no habituals en cases desocupades, avisi al Cos de Seguretat competent en la zona, si és la Guàrdia Civil truqui al telèfon 062 o en qualsevol cas al 112. Recordi prendre nota de qualsevol cosa o vehicle sospitós.
 • Si el pis ha estat comprat a altre propietari, o si és de nova construcció i han tingut accés diverses persones, és aconsellable canviar el pany.
 • Abans d'abandonar l'habitatge comprovi la presència de qualsevol persona que no inspiri confiança.
 • Anoti les dades dels vehicles i/o persones que voltin a les proximitats de l'habitatge.
 • És convenient contractar una assegurança, especialment en cas de tenir objectes de valor.


Recomendacions en cas de robatori

 • Mantingui la calma i no entri a l'habitatge ni toqui o mogui res que pogués haver estat manipulat pels lladres.
 • Avisi al Cos de Seguretat competent en la zona, si és la Guàrdia Civil truqui al telèfon 062 o en qualsevol cas al 112.
 • En formular la denúncia presenti documents justificatius dels objectes robats, com factures, fotografies, etc.
 • Sol·liciti un justificant de la presentació de la denúncia.

Página 1 de 1
1