Seguretat privada

Des d'aquesta pàgina, a través del menú de navegació esquerre, podrà consultar la informació sobre les competències atribuïdes a la Guàrdia Civil al Sector de la Seguretat Privada.


Competències de la Guàrdia Civil en Seguretat Privada

En relación a la Seguridad Privada, la Guardia Civil, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014), y normativa de desarrollo, tiene encomendadas las siguientes competencias:

 • Armes de les empreses de seguretat i el seu personal:
  • Control de les armes.
  • Concessió de les llicències tipus C .
  • Armers para la custòdia de les armes.
  • Exercicis de tir.
  • Instructors de Tir;
 • • Guardes Rurales i les seves especialitats:
  • Control administratiu.
  • Centres de Formació.
  • Professors dels Centres de Formació dels Guardes Rurales i les seves especialitats.
 • La comunicació operativa amb les empreses de seguretat privada i el seu personal, en l'àmbit de responsabilitat de la Guàrdia Civil, d'acord amb la distribució de competències establerta en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.

Les competències atribuïdes a la Guàrdia Civil es porten a terme per:

 • La Intervenció Central d'Armes i Explosius (ICAE), en tot allò relatiu a armes i explosius.
 • El de Protecció i Seguretat (SEPROSE), en les qüestions que la Llei de Seguretat Privada assigna a la Guàrdia Civil.

 


Página 1 de 1
1