Violència de gènere i abús a menors

La Guàrdia Civil disposa d'una xarxa d'alerta i resposta immediata davant els incidents que poguessin afectar a qualsevol víctima de violència de gènere, la qual està formada per:

  • Atención violencia género y abuso sexual menoresEl Centre Operatiu de Serveis de la Guàrdia Civil (COS), on s'atenen les 24 hores del dia totes les trucades telefòniques d'emergències efectuades pels ciutadans al telèfon de la Guàrdia Civil “062”. També es rep en aquesta Central les comunicacions efectuades al telèfon d'emergències 112, així com les efectuades a través d'altres canals de comunicació i que puguin ser competència de la Guàrdia Civil.
  • Valorada la incidència, és comunicada immediatament a les patrulles de la Guàrdia Civil de servei, les quals despleguen i exerceixen les seves funcions en tota l'àrea de responsabilitat de la Guàrdia Civil. Els integrants de la patrulla de servei adoptaran les mesures necessàries per atendre la incidència.
  • De ser necessari actuaria l'Equip Dona-Menor (EMUME), amb formació específica i adequada sobre la matèria.

 

 

 

 

 


Equips Atenció i Investigació (EMUMES)

 Creats a l'any 1995, són els equips de Policia Judicial de la Guàrdia Civil especialitzats en fets delictius en els quals es troben implicats dones i menors, tant en qualitat de víctimes com d'autors. Estan compostos per guàrdies civils amb la formació necessària per tractar de manera adequada aquests delictes.

Els Equips Dona-Menor (EMUME,s ) es despleguen a nivell comarcal i s'enquadren en les Unitats Orgàniques de Policia Judicial (UOPJs) de la Guàrdia Civil.

Entre les missions dels Equips de Dona-Menor de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil destaquen:

  • Assessorar i atendre personalment a les víctimes sol·licitant els suports assistencials oferts per altres Institucions públiques.
  • Instruir les diligències policials en els fets rellevants així com desenvolupar la investigació criminal fins al seu esclariment.
  • Donar suport a les Unitats Territorials de la Guàrdia Civil, encarregades de la Seguretat Ciutadana, a solucionar aquells problemes que afecten de forma específica a la dona i el menor.

Adreces dels EMUMES

 

FITXER REUTILITZABLE

Adreces dels EMUMES .CSV.

 Enllaços d'interès

l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.


Página 1 de 1
1