Información Institucional

A continuación detállase brevemente o contido que pode consultar a través do menú de navegación esquerdo:

   Coñece a Garda Civil

 • Orixe do Corpo.
 • Dependencia ministerial e relacións.
 • Misión principal e despregamento de efectivos

   Cando vai para a Garda Civil

 • Competencia funcional y territorial.
 • Competencias exclusivas.

   Estrutura e Organización

 • Director Xeral
 • Órganos Colexiados e Órganos de Apoio.
 • Organización central e periférica de Unidades.

   Misións

 • Misións como Corpo de Seguridade do Estado.
 • Misións xenéricas da Garda Civil
 • Misións exclusivas da Garda Civil.

    Funcións

 • Especialistas da Garda Civil.
 • Diferentes situacións e ambientes de traballo
 • Creación, labores, organización e despregamento

   Ser Garda Civil

 • Carreira profesional e Escalas do Corpo
 • Sistema de Ensino.
 • Centros de Formación.

   Consello da Garda Civil

 • Creación, representantes e asociacións
 • Finalidades do consello
 • Oficina de Atención ao Garda Civil.

    Cooperación internacional

 • Historia da Garda Civil en misións internacionais
 • Organismo Internacionais
 • Apoio á acción exterior.
 • Xestión de crise.

   Xestión Estratéxica

 • Que é o Mapa Estratéxico?.
 • Cadro de Mando Integral.
 • Reflexo na Garda Civil e beneficio

  Actividades Institucionais

 • Audiencias Institucionais
 • Reunións Institucionais
 • Actos Institucionais

   Identidade corporativa

 • Natureza militar do Corpo e vocación de Servizo dos seus membros
 • Título de "Benemérita".
 • Imaxe corporativa.

   In memoriam

 • Homenaxe aos que caeron en acto de servizo.
 • Video de "A Morte non é o final".

   Historia

 • Inicios, a Fundación e a Consolidación
 • Sexenio Revolucionario, a Restauración Monárquica e o Reinado de Alfonso XIII.
 • A 2ª República, a Guerra Civil, o Franquismo, etc.

   Museo

 • Sección de fotografías do fondo documental da Garda Civil
 • Uniformes, armas, bandeiras, etc.

   Teléfonos e direccións

 • Direccións postais das Unidades
 • Teléfonos dos postos

   Cadernos da Garda Civil

Dende esta Sección poderá consultar a publicacion "Cadernos da Garda Civil", na que se abordan temas relacionados coa seguridade e a delincuencia, así como solicitar a subscrición aos devanditos cadernos.