Trámites Administrativos

Introduza unha frase ou termo a buscar :
Seleccione tipo de Trámite a buscar
separador

A través do buscador desta páxina ofrécese ao usuario a información dos diferentes procedementos administrativos competencia da Garda Civil e a posibilidade de descargar os modelos específicos do trámite a realizar en formato PDF.

Os procedementos atópanse estruturados por temáticas (autorizacións de armas e explosivos, licenzas de armas, transferencia de armas, recarga de cartucheira, ingreso na Garda Civil, acceso a Gardas Rurais, autorización de centros de formación de Gardas Rurais, habilitación de profesor de centros de formación de Gardas Rurais, habilitación de instrutor de tiro de Seguridade Privada, medidas e plans de seguridad, fábricas e depósitos de explosivos, e importación de explosivos, etc.)

Unha vez cuberto o modelo de solicitude de interese, o interesado debe imprimilo y presentalo para o seu curso co resto da documentación esixida nas dependencias oficiais da Garda Civil, ou no seu caso, envialo por correo postal á dirección específica, dependendo do trámite a realizar.

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

 

Formulario xenérico

icono formulario

Para o inicio de calquera procedemento administrativo na Garda Civil (dos non especificados anteriormente)

Se está interesado en realizar un trámite administrativo na Garda Civil e este non está incluido dentro dos asuntos que anteriormente foron presentados a través do buscador (para os que existe un modelo de solicitude específico) ou simplemente quere formalizalo nalgunha das linguas cooficiais ou noutro idioma, a continuación ofrécese un modelo de solicitude xenérico en formato PDF autorreenchible.

 

Español e linguas cooficiais

 

castelánCatelán    catalanCatalán    valenciaValenciano    galegoGalego    ikurrinaEuskera    aranesAranés

 

Outros idiomas

 

unionjackInglés    alemanAlemán    franciaFrancés    italiaItaliano    rumaniaRumano

 

 

Arquivo reutilizable da información

En virtude do R.D. 1495/2011, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público,  ofrécense as direccións URL dos procedementos administrativos competencia da Garda Civil nun único arquivo (formato CSV) que posibilita a reutilización da información noutros sistemas de información.