Medidas de alarma e seguridade

A continuación ofrécese un breve resumo da información que pode obter a través do menú de navegación esquerdo:

  • Seguridade en talleres de pirotecnia:

Trámites a seguir para solicitar a autorización das medidas de alarma dos talleres de pirotecnia.

  • Seguridade en armarías:

Trámites a seguir para solicitar a aprobación de medidas de seguridade en armarías.

  • Seguridade en talleres de reparación de armas:

Trámites a seguir para solicitar a autorización de medidas de seguridade en talleres de reparación de armas.

  • Seguridade en instalacións deportivas:

Trámites a seguir para solicitar a autorización de medidas de seguridade en instalacións deportivas (federacións e asociacións).