Teléfonos de emerxencia

Agente de la Guardia Civil atendiendo una llamada de emergencia

 

 A Garda Civil está dedicada, dentro e fóra do territorio español, a protexer as persoas e os intereses nacionais, o que require establecer unha forma de contactar rápida e directa coa institución.

 
Isto lógrase a través das liñas telefónicas prioritarias e exclusivas para a comunicación de situacións de emerxencia. Estas son as liñas dispoñibles:

062

 

 • A través do número 062, a Garda Civil atenderao directamente, as 24 horas do día e os 365 días do ano.
  • Unha vez recibida a emerxencia nesta liña telefónica, a Garda Civil mobiliza o persoal e os recursos necesarios para a atención da súa emerxencia. 
  • Se vostede non ten claro se a emerxencia lle compete á Garda Civil, póñase en contacto connosco que lle indicaremos o corpo que ten competencia sobre ela e, se é o caso, comunicarémoslle a este a súa incidencia.
  • En caso de perigo inminente para as persoas ou os bens, pode pedirlle auxilio á Garda Civil que, aínda que non estea dentro das súas competencias, o atenderá inmediatamente ata que o corpo policial que deba actuar estea en condicións de prestarlle o auxilio pertinente.

A Garda Civil é competente para atender as emerxencias. Competencias da Garda Civil, pulse aquí para consultar. 

 

112

 • O 112 é un número único de asistencia ante calquera tipo de emerxencia:
  • Sanitaria [ambulancia].
  • De extinción de incendios [bombeiros].
  • Salvamento ou seguridade cidadá [Policía e Garda Civil].
 • Tras a comunicación a esta liña dunha emerxencia, mobilízanse e coordínanse, de maneira illada ou en conxunto, os recursos sanitarios, policiais (Corpo Nacional de Policía, Garda Civil, policías autonómicas e Policía local), de extinción de incendios, rescate e protección civil, co fin de atender a emerxencia ocorrida e demandada. 

 Tarifas dos teléfonos de emerxencia 062 y 112.