Seguridade Privada

Dende esta páxina, a través do menú de navegación esquerdo, poderá consultar a información sobre as competencias atribuídas á Garda Civil no Sector da Seguridade Privada.


Competencias da Garda Civil en Seguridade Privada

En relación a la Seguridad Privada, la Guardia Civil, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014), y normativa de desarrollo, tiene encomendadas las siguientes competencias:

 •  Armas das empresas de seguridade e o seu persoal:
  • Control das armas.
  • Concesión das licenzas tipo C.
  • Armeiros para a custodia das armas.
  • Exercicios de tiro.
  • Instrutores de Tiro. 
 • Gardas Rurales e as súas especialidades:
  • Control administrativo.
  • Centros de Formación.
  • Profesores de los Centros de Formación dos Gardas Rurales e as súas especialidades.

A comunicación operativa coas empresas de seguridade privada e o seu persoal, no ámbito de responsabilidade da Garda Civil, de acordo coa distribución de competencias establecida na Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade.

As competencias atribuídas á Gardia Civil lévanse a cabo por:

 • A Intervención Central de Armas e Explosivos (ICAE), en todo o concernente a armas e explosivos.
 • O Servizo de Protección e Seguridade (SEPROSE), nas cuestións que a Lei de Seguridade Privada asigna á Garda Civil.

 


Página 1 de 1
1