Kolaborazioa

Coopera Programa


Eskumenetako mugek eta amaierek ez dute krimena hertsatzen; krimenak badu bere mapa eratzailea. Haren kontra borrokatzeko jokoan ipini behar dira gizartearen baliabide guztiak eta beharrezkoa da pertsonei segurtasuna ematen dieten erakunde guztiek parte hartzea. Legeak zehazten du Guardia Zibilak delitu guztiak gertatzen diren edonon jazarriko dituela, baina horretarako ezinbestekoa da gizartearen kide guztien laguntza.

Ildo horretan Guardia Zibilaren Harreman eratzaileko COOPERA Programa eratzen da, Segurtasuna Pribatuko sektorearekin Elkarlaneko Plan Orokorra garatuz, 2006tik indarrean. Elkarlanerako maila hobeetarako aurrerapausoa da, Guardia Zibil eta Segurtasun Pribatuko erakundeen arteko harreman-eremuan ezarriz bi taldeei eragiten dieten eskumenetako eremuetan interesgarria den informazio eratzailea elkarri ematearen bidez. Xedea esfortzuak batzea eta segurtasun publikoen eta pribatuen zerbitzuen arteko sinergiak bilatzea da, bien gaitasunak bultzatuz eta segurtasuna orokorra hobetuz.

Segurtasuneko Indar eta Kidegoei buruzko 2/1986 Lege Organikoak Poliziako Kidego Nazional eta Guardia Zibilaren eskumenak banatzen ditu. Programakoak Guardia Zibilari egokitzen zaizkionak dira:

 • Armei eta lehergailuei buruzko indarrean dagoen legeditik eratorriak.
 • Estatuko Babes Fiskala eta kontrabandoa ekiditeko eta jazartzeko ekintzak.
 • Hiri arteko bide publikoetan trafikoa, igarotzea eta garraioa zaintzea.
 • Haien interesarengatik babesa behar duten lur-komunikabideak, itsasertzak, mugak, portuak eta aireportuak, zentroak eta instalazioak zaintzea.
 • Natura eta ingurunea, ur-baliabideak bai eta aberastasun zinegetikoa, arrantzakoa, basoetakoa eta naturari lotutako beste inolako motakoa ere kontserbatzen laguntzen duten xedapenak betetzeaz arduratzea.
 • Presoak eta atxilotuak hiritik hirira garraiatzea.
 • Indarrean dagoen legediak ematen dituen horiek.

Hala eta guztiz ere, programa Guardia Zibilaren lurralde-eremuan garatuko da zentzu edo interpretazio zabalagoetan.

 

Programarako inskripzioa

Programari eranstea Babes eta Segurtasuneko Zerbitzuak (SEPROSE, gaztelaniaz) berariaz burututako elkarlan-protokolo baten harpidetzaren bidez egingo da.

Hemen sakatu Elkarlan-protokolorako harpidetza-inprimakia behera kargatzeko

 

Harremaneko,  komunikatzeko, koordinazioko eta prestakuntza

Harremaneko mailak: Informazioaren trukea zuzena eta bi noranzkokoa izango da bi mailatan:

 • Zuzendaritzakoa. Maila zentralean SEPROSE eta erantsitako erakundeetako zuzendarien artean.
 • Operatiboa. Komandantzien eta enpresek izendutako lurraldeko zuzendari edo ordezkarien artean.

Komunikatzeko bideak: Baliabide telematikoen bidez:

 • Intereseko txosten, ikerketa eta jakinarazpenetarako sarrera mugatuko eremua duen Web instituzionala. Sartzeko kodeak Programari eransteko unean emango dira.
 • Posta elektronikoa, telefonoa eta SMS.
  • Zuzendaritza mailan: seprose-coopera@guardiacivil.org
  • Maila operatiboan: Komandantzia bakoitzeko segurtasun pribatuarekin lotzeko ofizialaren bidez.
  • Premiazko jakinarazpenak: Zerbitzuen Zentro Operatiboen bidez (COS) 062 telefonoan.

Koordinazioko taldeak: Guardia Zibilak zuzenduko dituen organo iraunkor mistoak ezarriko dira eta sektoreetan arituko dira (banketxeak, azpiegiturak, gai eragingarriaren garraioa, urbanizazioak, industria-poligonoak, etab.). Maila operatiboan gutxienez sei hilabetean behin elkartuko dira eta zuzendaritzakoan, urtean behin, etengabeko harremana mantentzeari kalte egin gabe.

Prestakuntza: behar den prestakuntza-laguntza emango zaie Segurtasun Pribatuen langileei, batez ere Guardia Zibilaren zerbitzuekin harreman estuan lan egiten dutenei. Zuzendaritzako langileei zuzendutako prestakuntzak SEPROSEri dagozkio; Komandantziek langile operatiboenak hartuko dituzte bere gain. Segurtasun Pribatuaren zuzendariak txostengile edo ikasle gisa Guardia Zibilaren hobekuntza-kurtso zehatzetan parte hartzea onartzen da.