Herritarren laguntza

Kanal hau ez da salaketez arduratzen, URGENTZIARIK edo LARRIALDIRIK egotekotan 062 edo 112 telefonoetara dei dezan. 

Herritarren elkarlan edo parte hartzeko erak

  • Laguntza materiala edo pertsonala emanez behar denean edo eskatzen dietenean
  • Guardia Zibilari jakinarazten dizkioten herritarren segurtasunari lotutako jakinarazpenen eta informazioen bidez.
  • Kexa eta iradokizunak eginez, Karta honetan ezarritakoari jarraituz.
  • Eratutako Segurtasun Batzordeen bidez.
  • Kontseilu, Mahai, Seminario edo Eztabaida-foruetan parte hartuz.
  • Egiten diren inkestetan haien iritziak adieraziz.
  • Integrazio eta elkarbizitza laguntzen dituzten gizarte ekintzen bidez.