Col.laboració ciutadana

Aquest canal no atén denúncies, en cas d´emergència o urgència truqui al telèfon 062 0 112.

Formes de col•laboració o participació dels ciutadans

  • Prestantajuda material o personal sigui necessari si hi requerit.
  • Mitjançant les comunicacions que dirigeixin i les informacions que participin a la Guàrdia Civil relacionades amb la seguretat ciutadana.
  • Mitjançant la formulació de queixes i suggeriments.
  • A través de les Juntes de Seguretat constituïdes.
  • Mitjançant la participació en Consells, Meses, Seminaris o Fòrums de debat.
  • Mitjançant l'expressió de les seves opinions en les enquestes que es realitzin.
  • A través de les activitats socials que afavoreixin la integració i la convivència