Plans de seguridade e de emerxencia

A continuación ofrécese un breve resumo da información que pode obter a través do menú de navegación esquerdo:

  • Emerxencia en transporte de explosivos:

Trámites a seguir para solicitar a autorización da aprobación dos plans de emerxencia en transporte de explosivos.

  • Instalacións de explosivos:

Trámites a seguir para solicitar a aprobación dos plans de seguridade cidadá de instalacións de elaboración e almacenamento de explosivos.

  • Transportes de explosivos e municións:

Trámites a seguir para solicitar a autorización para a aprobación dos plans de seguridade de transportes de explosivos e munición metálica.